Szerzői jog

1. A filmzona.cc weboldal egy linkgyűjtemény, amely kizárólag külső, nem általunk üzemeltetett oldalakra mutató linkeket tárol, ezen linkek tartalmát mi nem ismerjük, így nem tudunk semmilyen felelősséget vállalni értük. Oldalunk semmilyen jogsértő tartalmat nem tárol. Bármilyen a linkeken keresztül megjelölt jogsértő tartalom a tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!

A filmzona.cc weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

Az Ektv. 2. § (1) alapján „Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges”.

Szolgáltató az Ektv. 2. § ld) bekezdésében rögzítettek alapján, mint közvetítő szolgáltató az „információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)”.

Az Ektv. 2. § e) bekezdése értelmében: „Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e”.

A Szolgáltató által fenntartott weboldal egy tematikusan kategorizált, más weboldalak tartalmi elemeit megjelenítő, közvetítő szolgáltatás. Szolgáltató szerverei nem tárolnak audió, illetve videó fájlokat, kizárólag videómegosztó weboldalakról beágyazott vagy linkelt tartalom érhető el. Az Ektv. 7. § (2) értelmében „a közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által… továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért… nem felel”. A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges tartalomszolgáltató tartozik.

Az Ektv. 7. § (3) értelmében „a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak”.

2. A filmzona.cc-t edukációs céllal hoztuk létre, megcélozva ezzel az egyre növekvő anyagi különbségekből fakadó multimédiás anyagok, filmek, kulturális értékek megismerési lehetőségének egyensúlyba billentését. A filmzona.cc-n a filmek teljesen ingyen nézhetőek. A felhasználó az oldal használatával elfogadja azt, hogy a filmzona.cc-n reklámok jelenhetnek meg. A felugró ablakos hirdetésekre soha ne regisztráljon és ne adja meg bankkártya adatait, ha mégis megteszi, az esetleges károkért a filmzona.cc semmilyen felelősséget nem vállal.

A filmzona.cc nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A filmzona.cc nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A filmzona.cc kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
A filmzona.cc nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a filmzona.cc kifejezetten kizárja.

Jogvédett tartalmakat, filmeket nem tárolunk a szerverünkön, így a fájlok eltávolítását szíveskedjenek ott kezdeményezni, ahová feltöltötték az adott anyagot, azaz ahol az fizikailag tárolódik. Amennyiben mégis fel szeretné velünk venni a kapcsolatot, a tartalom eltávolításra vonatkozó kérelmében jelölje meg, hogy mely anyaggal kapcsolatban merült fel jogsértés, illetve csatolja a szerzői jogaira vonatkozó hivatalos iratok másolatait. Az eltávolítási kérelemre 2-4 munkanapon belül reagálni fogunk.

A jogsértési értesítés feldolgozásának érdekében kérjük adja meg a következő információkat:

  • A szerzői jogi érdekeltség tulajdonosának nevében eljáró személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
  • A szerzői jogi védelem alatt álló mű leírása, amelyről úgy véli, hogy megsértették;
  • Az Ön elérhetőségei (kérjük, adja meg címét, telefonszámát és céges e-mail címét);
  • Kérjük, linkelje az adott filmmel kapcsolatos jogosultságot bizonyító okirat másolatát;
  • Ha Ön nem a szerzői jog tulajdonosa, de az Ő megbízásából, hivatalos meghatalmazással lép fel, akkor küldjön el egy a nyilatkozatát, amelyben kijelenti hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke;
  • Az Ön nyilatkozata, amelyben közli, hogy a jogsértési közleményben szereplő információk pontosak, és Ön a szerzői jogi érdekek tulajdonosa vagy az ő nevében eljárva jogosult hivatalosan intézkedni.

Amennyiben Ön a fentieknek nem tesz eleget, úgy nem látjuk bizonyítottnak, hogy az adott anyag jogdíjainak tulajdonosaként vette fel velünk a kapcsolatot, így nem áll módunkban olyan adatlapokat / anyagokat önkényesen törölni, amelyhez adott esetben egy jóhiszemű felhasználónk küldött be linket. Megértését köszönjük.

Erre a célra használja kapcsolati űrlapunkat.